سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین اله حسنوند – کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاه
مرتضی شهروی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا

چکیده:

ارتباط میزان تولید و مصرف توان و نرخ ارسال و پردازش داده ها در ماهواره های کوچک به گونه ای است که موفقیت یا عدم موفقیت مأموریت ماهواره را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله با معرفی یک ماهواره کوچک نوعی و تعریف مأموریت برای آن، ابتدا بخش توان و ارتباط داده بین سامانه های مختلف آن طراحی شده و سپس با تعیین اولویت برای سامانه های مختلف از حیث قابلیت اطمینان در انجام مأموریت، سطوح مختلفی در میزان دستیابی به مأموریت اصلی معرفی شده و معماری توان و داده برای هرکدام از این سطوح انجام شده است. ارزیابی روش معماری انجام شده، با معیار قابلیت اطمینان به صورت کیفی انجام شده است و اهمیت آن در انجام مأموریت در هر کدام از سطوح ارائه شده، مشخص شده است.