سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدسیامک موسوی – کارشناس ارشد مدیریت ازدانشگاه علامه طباطبائی )کارشناس سازمان امورما
محبوبه حبیبی بدرآبادی – کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی ) کارشناس سازمان امور مال
منیره کاظمی – کارشناس اقتصادازدانشگاه پنجاب هندورئیس گروه خدمات مودیان سازمان ام

چکیده:

درسالهای اخیرباطرح مفاهیمی چون مدیریت دولتی نوین وافزایش انتظارات ازبخش دولتی توجه به مفاهیم بازاریابی دراین سازمان ها اهمیت یافته است فعالیتهایی چون روابط عمومی آموزش مارجعان اطلاع رسانی و.. ازمصادیق بازاریابی دربخش دولتی به شمارمی آید لیکن ارائه خدمات تخصصی به مراجعین مهمترین نموداین مفهوم درسازمان دولتی به شمارمی اید درسالهای اخیرباکسترش تکنولوژی های ارتباطی معماری سرویس گرابه عنوان یک مفهوم نوین مرتبطبا فناوری اطلاعات مطرح گردیده است معماری سرویس گرامی تواند ابزارمفیدی درجهت بهبود خدمات رسانی وبازاریابی درسازمانها باشد