سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده هاجر کشفی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
محمدرضا رزازی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

میان افزاری که دراین مقاله ارائه شده است برآنبوده که با ارائه گرید به عنوان بستر سیستمهای آموزش الکترونیکی و کتابخانه رقمی و همچنین مجتمع ساختن سرویسهای کتابخانه رقمی و آموزش الکترونیکی تا حد زیادی از محدودیت های معماری های موجود بکاهد با بهره گیری از ایده اشتراک منابع و زیربنای گرید در تولید و گسترش کتابخانههای رقمی و سیستم های آموزش الکترونیکی بستر مناسبی برای تبادل اطلاعات در سطح جهانی ایجادمی شود که نسبت به سیستمهای موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای بیشتری بوده و قابلیت پشتیبانی از حجم عظیمی از اطلاعات و تعداد زیادی از کاربران را دارد علاوه بر ارائه سرویسهای مرسوم کتابخانه رقمی با اشتراک منابع در واقع این اجازه به کاربران در سطوح مختلف آموزشی و علمی داده می شود که اطلاعات و دانسته های خود را با دیگر افراد به اشتراک گذاشته و بطور مستقیم با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند.