سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی مددیارآده – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

چکیده:

یاGrid Computing شبکه های متصل کامپیوتری مدل شبکه ای جدیدی است که با استفاده از منابع متصل به هم امکان انجام دادن عملیات حجیم محاسباتی را میسر م یسازد و در حقیقت نسل جدیدی از شبک ههای توزیع یافته است. معماری گرید به این علت پیشنهاد می شود که ماهیت گستردگی اینترنت باعث برانگیخته شدن محیطی به نام گرید برای ایجاد سیستمی قابل گسترش با کارایی بالا ، تعمیم پذیر و امن م یشود لذا معماری مرکزی که برای این هدف عنوان م یشود میان افزار است کهGridOS نامیده م یشود. در این مقاله ابتدا توضیحات کلی در مورد سیستم و معماری گرید خواهیم داشت سپس به بررسی اجزای سیستم عامل گرید و سرویس های ارائه شده توسط این سیستم عامل خواهیم پرداخت