سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رحمان پوردهزاد – کارشناس ارشد معماری فناوری اطلاعات شرکت ITACO
اسحاق سعیدی رباط – مشاور و کارشناس ارشد فناوری اطلاعات شرکت ANA

چکیده:

ظهور پرتلاطم و فراگیر عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای، هم راستایی اهداف کسب و کار با فناوری اطلاعات را دچار چالش اساسی نموده است. ظهور الگوهای تطابق پیچیده از یک سو و تغییر مداوم در زیرساختهای کسب و کار و فناوری اطلاعاتاز سوی دیگر روند تعاملات دوجانبه بین فناوری اطلاعات و کسب وکار را متحول نموده و عدم کارایی روش های قدیمی برای ایجاد تعامل مناسب مشهود گردیده است. امروزه مدلها و متدولوژی های مبتنی بر زیستچرخ دیگر نمی توانند به خوبی دینامیک درونی و رخدادگرایی کسب و کار و فناوری اطلاعات را در جامعه شبکه ای مورد بررسی ، تحلیل و مدلسازی قرار دهند. برای دستیابی و تقابل هوشمندانه و ایجاد ارتباط موثر بین فناوری اطلاعات و کسب وکار در جامعه اطلاعاتی، امروزه معماری فناوری اطلاعات با دیدگاهی همه جانبه گرایی توانسته موفقیت مطلوبی در ایجاد تعاملات مناسب جهت تکامل بعد اطلاعاتی و رویدادگرایی کسب و کار جهت کاهش پیچیدگی های محیطی و درونی ایجاد نماید. غالباً معماری های فناوری اطلاعات با امتزاج ابعاد مختلف کسب و کار با روندهای متغییر فناوری اطلاعات، حرکتی نوین در گرایش به سمت روش های کل گرای حل مساله آغاز نمایند. بدین منظور اینترنت عرصه ای جدید را در جهان امروزین رقابت آشوب زده باز نموده که در آن مشتریان گزینه های بیشتری برای انتخاب و تامین کنندگان فرصت های بیشتری برای کسب منابع جدید درآمد داشته اند. البته چالش اصلی، یافتن راهی برای ارضا آن نیازهای مشتریان و همچنین بهره برداری از آن فرصت هاست. احتمالا اساسی ترین تغییر و تحول را می توان در دنیای جدید اقتصاد شاهد بود که در آن حرکت به سمت انعطاف پذیری بیشتر و استفاده از ساختارهای روان و سیال در کسب و کار است تا از این طریق به گسترش ارتباطات کسب و کاری (پیش نیازی برای ارضا نیازهای مشتریان و کسب فرصت در بازار) کمک نماید. این ساختار را می توان در یک سازمان مجازی و یکپارچه یافت. از این راه می توان میزان چسبندگی بین کامپیوترها، ارتباطات کسب و کاری ایستا و ثابت را کم نموده و به جای ان از رویکردی فرصت طلبانه، پویاتر و با چسبندگی کمتر استفاده نمود. از طرف دیگر طراحی تمامی فرایندهای کسب و کاری در سازمان (از طراحی تا تحویل) باید مبتنی بر رویکرد چابک تر نمودن سازمان باشد.