سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمود دودانگه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله تلاش می شود تا ضمن بررسی مدل های متداول جهت یکپارچه سازی تصمیمات استراتژیک و مهم مورد توجه در معماری سیستم های لجستیک، چارچوبی منسجم از تصمیمات استراتژیک، تاکتیک و عملیاتی ارائه شده و ابعاد هر یک و چگونگی تأثیر تصمیمات بر یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. مفاهیم ارائه شده در این مقاله می تواند به عنوان مبنایی جهت معماری سیستم های لجستیک یکپارچه در سطح استراتژیک مورد توجه قرار گرفته و مبانی یکپارچه سازی فرآیندهای لجستیکی سازمان را فراهم آورد.