سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر محترمی – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر حمیدرضا فطانت – دکترای مهندسی کامپیوتر – نرم افزار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
محمد هاشمی – لیسانس برق و اللکترونیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصر توسی

چکیده:

بی‌شک، شهرهای آینده همانند دیگر موجودیت ها به ویژه سازمان ها و نظام های متعدد علمی و تخصصی (سیستم های نرم افزاری یا هر سیستم علمی و فنی دیگر)، متأثر از اصول، حقایق و پایه های نظری و علمی برگرفته از عصر اطلاعات هستند. در این عصر، همانند هر دوره و عصر دیگری عناصر بنیادین تفکر و تصمیم گیری، جهان بینی ، متدهآ، ابزارها و حتی شیوه استفاده از آن ها دچار تحول و دگرگونی عمیق گردیده است. هرعصر و دوره دارای تمایلات و گرایشات خاص خود بوده و از این ره آورد، اطلاعات بمثابه با ارزش ترین سرمایه و دارای، تمایل اصلی عصر اطلاعات می باشد. بکارگیری فناوری اطلاعات و مکانیزم های دانشی در ساختارها و موجودیت های اقتصادی و اجتماعی، برتری و مزیت خاصی برای نهادهای بکارگیرنده آن در جهان رقابتی و مشتری مدار امروزی به دست می دهد و از این رو گرایش و تمایل فزاینده ای به آن در نظام های عصر اطلاعات احساس می شود. در اثبات این مدعا، کافیست به گفتمان حاوی کلماتی نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، شهر الکترونیک و نظایر آن توجه شود.