سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو بهنامی – کارشناس ارشد معماری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهرزاد مستشاری محصص – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و من

چکیده:

شهر و طبیعت به عنوان دو قطب اصلی پرورش انسان در ابعاد مختلف همواره مورد نظرجوامع انسانی بوده و بعنوان دو سوی یک زنجیره موقعیت و جایگاهی ویژه در زندگی شهرنشینان ایفا نموده اند که با وجود داشتن تاثیرات متقابل در اکثر موارد از رابطه ای منطقی و تعاملی صحیح برخوردار نبوده اند.بر همین اساس مفاهیم طبیعت شهر و گذاری دو سویه میان این دو به عنوان سه رکن اصلی این طرح شهری در نظر گرفته شده است.زیرا چنانچه طبیعت ساختمایه اصلی شهر فرض شود می توان از طریق کار با زمین و پهنه هایی که نیروهای طبیعی شکلی و یا حرکتی در آنها جریان دارد به شرایط جدید شهری – طبیعی دست یافت.