سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید کریمی فرد – دانشجوی کارشناسی عمران ، کرمانشاه – دانشگاه رازی
سارا قلعه ای – دانشجوی کارشناسی معماری
فرهاد رستمی – دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ، اراک – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

دراین مقاله باتحلیل توسعه پایدار و شناخت ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و بوم شناختی آن درپی اثبات وجود مفهوم منظر پایدار و بیان تعریفی هرچند کلی ازآن میباشد . روش شناسی این پژوهش مبتنی برمطالعات کتابخانه ای و بررسی های تطبیقی پیرامون ساختارهای متعادل زندگی دربرخی روستاهای کشور است .