سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز ابی زاده – کارشناس معماری
رها ایمن –
زهرا حق بیگی –
سمیه فرحی –

چکیده:

امروزه روشنایی به عنوان عامل مهم در کیفیت زندگی شهری مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین تعجب آور نیست که باید در بناهای باارزشفرهنگی- تاریخی و شاخه های مهندسی روشنایی شب مورد توجه قرار گیرد. طراحان پروژه بیشتر توجه به دید شب از ساختمان‌ها دارند که اغلب بازتابی از معماری آن بنا می‌باشد. بنابراین طرح، تناسبات، تقارن، کمپوزسیون، محورها و ایده تولید در برنامه مدل نورپردازی یک پروژه براین تأکید استوار بوده و ایده هایی همچون ریتم ـ تکرار و شبکه، اساس و بنیان موضوع و عملکرد‌های تاثیرگذار بر ساختمان‌ها و پروژه‌های مهم هستند. در این راستا در کشورهای مختلف استانداردهایی برای سیستم روشنایی شب در شهر تدوین گردیده و در زمینه طراحی معماری، نرم افزارهای مدل های نورپردازی مختلف با قابلیت شبیه‌سازی ایده‌های طراحی، جلوه خاصی بر زیبایی منظر شب می بخشند. پروژه‌هایی که به بیان نورپردازی پرداخته‌اند می‌توانند تأکیدی بر دید شبانه ساختمان‌ها به لحاظ نورپردازی در محدوده شهری داشته باشند.
هدف از این مقاله که بخشی از تحقیق در دست اقدام در باب نمای شب در شهر می باشد، ارائه نحوه پردازش و دستیابی به نور مطلوب به کمک برخی از نرم افزارهای نورپردازی و نحوه شبیه سازی در سه پروژه نمونه می باشد.