سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
آسیه ذبیح نیا – عمران دانشگاه پیام نور
فاطمه پهلوان شمسی – کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت
ماندانا منگلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:
کتاب مقامات حمیدی اثر قاضی حمید الدین بلخی، یکی از آثار ادبی ارزشمند است که حسب اقرار مؤلف در مقدمه کتاب با هدف چشاندن لذت برای عوام پارسی تألیف شده است . چون یکی ازابزارهای لازم برای نیل به این هدف، بهره گیری ازفرهنگ مادی و معنوی حاکم بر جامعه است . این اثر ادبی نیز سرشار از آداب ورسوم، معماری و شهرسازی وآینه تمام نمای فرهنگعصر مؤلف و فرهنگ اقشار سطح بالای جامعه و رسوم خاص سایرملل است . هنر معماری از بارزترین جلوه های فرهنگ مردم در هر دوره تاریخی ونمایشگر گویای فضای زیست آدمی است و پیوندی استوار و نا گسستنی با فرهنگ جامعه والگوهای رفتاری داشت.به همین دلیل سبک معماری هر دوره انعکاسی از فرهنگ وهنر آن دوره محسوب می شود. مقاله حاضر تلاش داردتا همه ی نمودها وجلوه های فرهنگ عامه را در زمینه ی معماری ومسکن وشهرسازی در این اثر ادبی بررسی کند