سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیام انصافیان – کارشناس معماری و دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

یکی از مشکلات و مسائل عمده تحقق پیشرفت در جوامع مختلف بالاخص ایران (که مورد بحث ماست)،عدم نگاه همه جانبه به امور متفاوت است.غالبااین نگاه یک سویه و تنها به یک بعد از مسأله اشاره دارد. در حالیکه تحقق پیشرفت مستلزم نگاهی همه جانبه می باشد.توسعه به همین معناست یعنی رشد همه جانبه و نگاه به تمامی ابعاد مسأله.این مورد در مقوله ورزش هم صدق می کند.نگاهی که عمدتا پیش از این به ورزش وجود داشته، با توجه کمتری نسبت به اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و شهر بوده است.از این روست که در این مقاله سعی بر آن شده است تا برخی ازتئوریها و ابعاد گوناگون توسعه ورزش، با تأکید بر مباحث شهر و معماری در پروژه پژوهشی مرکز پرورش اسب و مسابقات سوارکاری غرب کشور در همدانبه منصه بروز برسد و بتواند هر چند قدمی
کوچک، نمونه ای باشد از توسعه پایدار ورزش(اینجا سوارکاری) در شهر همدان و نگاه چند جانبه به ایجاد یک ورزشگاه در مقیاس منطقه ای، از سطح کلان موضوع که تناسبات اقتصادی ،اجتماعی و در کل شهری آن تا سطح خرد و جزئیات معمارانه.