مقاله معماي دموکراسي در افغانستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: معماي دموکراسي در افغانستان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسي
مقاله جوامع پيچيده
مقاله محلي گرايي
مقاله اقتدارگرايي
مقاله دموکراسي حداقلي
مقاله ارزش هاي ليبرالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال اقدس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود زمينه هاي معروف به «دهه دموکراسي» و حتي تصويب قانون اساسي، آغاز تصميم گيري براي استقرار دموکراسي در افغانستان همزمان با حمله نيروهاي نظامي ايالات متحده به افغانستان و شکست نظامي طالبان پس از يازده سپتامبر ۲۰۰۱ مي باشد. با توجه به اهميت سطوح منطقه اي و بين المللي مسايل افغانستان براي کشورهاي همسايه آن از جمله ايران، پژوهش پيش رو به بررسي و تحليل مساله دموکراسي و يا به بيان مناسب تر «معماي دموکراسي» در افغانستان مي پردازد. پس از بررسي نظريه هاي دموکراسي در جوامع پيچيده و تاکيد بر ارتباط تنگاتنگ مساله قوميت و دموکراسي در اين کشور، اين مقاله با تقسيم ديدگاه ها به دو گروه کلي، به تحليل اين ديدگاه ها مي پردازد. بدين معني که از زمان آغاز استقرار دموکراسي در افغانستان عمدتا دو ديدگاه در اين باره وجود داشته است. مخالفان و منتقدان استقرار دموکراسي در افغانستان عمدتا پيچيدگي ها و موانع تحقق دموکراسي در اين کشور را ناشي از شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي اين جامعه (سطح سواد، آموزش، بهداشت، توسعه و …) و پس از آن پيامدهاي منفي که دموکراتيزاسيون از آغاز در اين کشور ايجاد کرده است، مي دانند. در مقابل موافقان دموکراتيزاسيون در افغانستان با تاکيد بر دموکراسي حداقلي و ارزش هاي ليبرالي، معتقدند که دموکراسي با تمرکززدايي از قدرت و ايجاد توسعه سياسي با حل بحران مشارکت، مي تواند به کاهش منازعات کمک نمايد.