مقاله معماي واگن و تلويحات آن براي اتانازي فعال و غير فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۹۰ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: معماي واگن و تلويحات آن براي اتانازي فعال و غير فعال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قضاوت اخلاقي
مقاله معماي واگن (پل عابر)
مقاله اتانازي فعال و غيرفعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه پردازان، تفاوت اتانازي فعال و غيرفعال را چنين تبيين مي کنند که در اولي يک بيمار لاعلاج، با رنج زياد، و بدون اميد به بهبودي را مي کشيم و در دومي مي گذاريم که بميرد. هدف پژوهش پيش رو عبارت بود از بررسي پاسخ به يک معماي اخلاقي که در آن، مي توان تفاوت مفاهيم زيربنايي دو نوع اتانازي را به آزمون گذاشت. بررسي ويژگي هاي فردي در رابطه با اين قضاوت اخلاقي هدف ديگر پژوهش بود. ۱۰۵ دانشجو علاوه بر مطالعه سناريوي واگن و پاسخ به پرسش هاي مرتبط با آن، به شش گويه مقياس خود ارزيابي معنويت، و بيست گويه مقياس کوتاه پنج عامل بزرگ شخصيت پاسخ دادند. يافته ها نشان داد ۸۳٫۸ درصد پاسخ دهندگان کشتن يک نفر براي نجات جان پنج نفر را غير اخلاقي مي دانند. بررسي نقش جنسيت، دينداري، و شخصيت پاسخ دهندگان در رابطه با معماي واگن تفاوت معني داري به دست نداد (P>0.05). با اين حال، تجربه پذيري رابطه بسيار نزديکي به سطح معني داري داشت (r=0.19, P=0.056). بنابر يافته هاي پژوهش حاضر تفاوت کشتن و اجازه مردن دادن براي اکثر افراد روشن است و بر مبناي آن، حتي در جايي که منفعت بيش تري به دست آيد کشتن را ترجيح نمي دهند. پاسخ به معماي واگن متاثر از ويژگي هاي فردي نبود، با اين حال مولفه شخصيتي تجربه پذيري به عنوان عامل احتمالي موافقت با اتانازي فعال پيشنهاد شد.