سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر سپاهی – دکترای پترولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
سیده راضیه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سارا مانی کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در منطقه همدان ، فیبرولیت در سنگهای دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی متعدد و همچنیندر برخی از سنگهای پلوتونیک و رگه ای یافت می شود. معمولا فیبرولیت در داخل یا اطراف کانی های دیگر مانند گارنت، کردیریت، کیانیت ،سیلیمانیت، بیوتیت، فلدسپار و همچنین در زمینه سنگها هسته بندی نموده است. ماهیت پرآلومین سنگها و کانی هایی که با تشکیل فیبرولیت ها مرتبط بوده اند و تغییرات گرمایی سریع و احتمالا حضور فازهای سیال در مجاورت توده های نفوذی عوامل اصلی برای تشکیل فیبرولیت ها در این سنگها بوده اند.