مقاله معناشناسي واژه رويت با تاکيد بر مساله رويت اله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در منهاج از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: معناشناسي واژه رويت با تاکيد بر مساله رويت اله
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله حديث
مقاله رويت اله
مقاله معناشناسي
مقاله اشاعره
مقاله معتزله
مقاله شيعه
مقاله فلسفه
مقاله عرفان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسماعيل احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسله رويت اله در زمره مباحث مهم کلامي است که مکاتب مختلف نظريات متفاوتي در اين باره مطرح مي کنند. رويت خدا از زواياي مختلف قابل بررسي است، يکي از اين امور، معناشناسي واژه رويت است. هم چنان که در مساله رويت شاهد اقوال گوناگوني هستيم، در معناشناسي اين واژه هم، هيچ گونه وحدت نظري رادر ميان مسلمانان نمي بينيم. در اين مقاله بعد از بررسي معناي لغوي، اصطلاحي، مجازي، فلسفي و عرفاني واژه رويت باتوجه به آن چه که قرآن و عترت به ما در مفهوم اين واژه آموخته اند به معناي اصيل اين واژه خواهيم رسيد.