مقاله معناي زندگي از ديدگاه جان کاتينگهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۹۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: معناي زندگي از ديدگاه جان کاتينگهام
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنا
مقاله زندگي
مقاله ارزش اصيل
مقاله موفقيتي
مقاله ايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زماني اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: درياني اصل مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرسش از “معناي زندگي” يکي از مهمترين مسايلي است که در طول تاريخ همواره مطرح شده است، اما طرح آن و نحوه پاسخيگويي به آن در دوران جديد به صورت خيلي جدي تر مورد توجه قرار گرفته است. در پاسخ به چيستي معناي زندگي نظرات مختلفي بيان شده است. در اين مقاله، ما به بيان ديدگاه جان کاتينگهام در اين خصوص مي پردازيم. او در ابتدا اظهار مي کند که زندگي فارغ از اراده انسان داراي معناي ذاتي است و آدمي بايد آن را کشف کند. سپس استدلال مي کند که تنها راه معنادار يافتن زندگي، ايمان به خدا و داشتن نگاه ديني به کيهان است و اين که ما علي رغم تمامي شرور و ناکامي هايي که در زندگي با آنها مواجه مي شويم، تنها با متدين و مومن بودن مي توانيم همچنان احساس کنيم که زندگي ما عبث و بي معنا نيست. همچنين موانع معناداري و دلايل احساس پوچي را بيان کرده و گفته مي شود که تنها راهي حل تحول دروني و داشتن نگاه ديني به عالم است.