سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
بهنام طالبی – گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران
عاطفه خیاط ناصری – گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران
مینا جسور – گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده:
همه حوزه های مطالعاتی مدیریت و سازمان است. رشد سریع مفهوم معنویت (Spirituality) در محیط کار و سازمان و کاربردهای آن، برای رهبران سازمان، مدیران منابع انسانی، کارکنان و عاملان تغییر، اهمیت فراوانی دارد. هنگامی که ابعاد گوناگون معنویت در محیط کار استفاده شوند، سعادت و خلاقیت فردی، هماهنگی سازمانی و موفقیت تجاری بلند مدت را افزایش می دهند. در این مقاله از طریق مطالعات کتابخانه ای، با نگاهی به تعاریف و مباحث بنیادین، آثار و پیامدهای معنویت در محیط کار بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان داد که: برخی از آثار و پیامدهای مهم معنویت در محیط کار عبارتند از: رضایت و مشارکت شغلی، کاهش نیات ترک کار، نگرش شغلی، شهود و خلاقیت، صداقت و اعتماد، خودشکوفایی، شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، انگیزش نیروی انسانی