مقاله معني نام فريدون و ارتباط آن با سه نيروي او در سنت هاي اساطيري و حماسي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: معني نام فريدون و ارتباط آن با سه نيروي او در سنت هاي اساطيري و حماسي ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فريدون
مقاله دارنده سه نيرو
مقاله توان رزمي
مقاله مهارت پزشکي
مقاله هنر افسونگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي چنگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از بررسي مجموع اخبار و روايات مربوط به فريدون در منابع باستاني و متون دوران اسلامي، معلوم مي شود که اين پهلوان اژدرکش اساطير ايران، از سه نيرو و قدرت شگفت، يعني «توان رزمي»، «مهارت پزشکي» و «هنر افسونگري و جادو » برخوردار بوده است. از سوي ديگر، به نظر مي رسد معني لفظي نام «فريدون» (که خود صورت تحول يافته واژه اوستايي θraētaona- به شمار مي رود) «دارنده سه نيرو و قدرت» بوده است؛ از اين رو چندان بعيد نيست که بين اين دو مقوله، يعني نيروهاي سه گانه فريدون در روايات و معني لغوي نام او، ارتباطي وجود داشته باشد. بررسي جزييات گزارش هاي مربوط به فريدون در منابع مختلف هندي و ايراني وجود چنين ارتباطي را تاييد مي کند و نشان مي دهد لفظ فريدون، شايد در اصل صفتي بوده است که ايرانيان با آن يل اساطيري خود را به لحاظ داشتن سه نيروي ياد شده توصيف مي کردند، اما سپس تر در اثر تحول تدريجي اسطوره، صفت مذکور به عنوان اسم علم، جانشين نام اصلي پهلوان (يعني (* θrīta Āθwya شده و براي ناميدن او به کار رفته است.