مقاله معني و وجود حرکت در فلسفه ابن سينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: معني و وجود حرکت در فلسفه ابن سينا
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکت
مقاله حرکت قطعيه
مقاله حرکت توسطيه
مقاله سکون
مقاله تغيير دفعي
مقاله آن سيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي افرا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث مفهوم حرکت و نحوه وجود آن از مباحث جدي در حوزه طبيعيات و متافيزيک است. ابن سينا به سه تعريف اصلي در آثار خود از حرکت اشاره مي کند و بر اساس تعاريف، حرکت را امري وجودي دانسته و معني مقابل آن يعني سکون را معني عدمي مي داند، اما نه عدم محض بلکه عدم ملکه است. در مورد نحوه وجود حرکت، ابن سينا بر حرکت توسطيه تاکيد مي کند و حرکت قطعيه را امري ذهني مي داند که در قوه خيال ارتسام مي يابد. در اين مقاله ديدگاه ابن سينا تحليل و نقد شده است.