سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین حمیدی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

طراحی شهری از گذشته مورد توجه بوده است ولی از دهه شصت قرن بیستم به صورت حرفه ای به آن پرداخته شده وبا سیر درتاریخ طی مکت بهای مختلف و با تفکرات صاحب نظران هر مکتب شکلی به خود گرفته است که حاصل تفاوت در تعریف طراحی شهری که شکل متفاوت شهر را منجر شده است .ولی رفته رفته با دیدگاه علمی تر به مشترکاتی در مسی ر پی بردند مثل فرایندطراحی شهری و به بررسی و تعریف جزییات آن پرداختند (معنی در طراحی شهر ی )خود معنی در طراحی شهری به زیر شاخه های مهمی وابسته است که هر تک تک آنها در طراحی شهری منجر به ایجاد فرم مطلوب یا نامطلوب فضای شهری برای استفاده کنندگان از آن می شود و خود استفاده کنندگان نیز باید از نظر فرهنگ و خواسته ومحیط نیز لحاظ شوند هم انطور که فضاهای مطلوب و مورد قبول در شهر یا کشوری می تواند حتی مشکلاتی را در شهر یا کشور دیگر به بار آورد پس طراح شهر باید ارتباط صحیح محیط طراحی شده و مصرف کننده را برقرار کند واین کار با شناخت کامل صورت می گیرد