مقاله معيارهاي انتخاب و انتصاب مديران با رويکرد شايسته گزيني در نهج البلاغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: معيارهاي انتخاب و انتصاب مديران با رويکرد شايسته گزيني در نهج البلاغه
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب
مقاله انتصاب
مقاله شايستگي
مقاله شايسته سالاري
مقاله نهج البلاغه
مقاله مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عدلي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب و انتصاب مسوولين رده هاي مختلف اداري و اجرايي، يکي از مسايل مهم و ضروري و از وظايف خطير حکومت اسلامي است؛ چرا که مهم ترين عامل دوام يک نظام و حکومت، فرزانگي و شايستگي مسوولين و کارگزاران آن نظام مي باشد. اگر مديران شايسته و تربيت يافته در راس سازمان ها قرارگيرند، کيفيت فعاليت هاي سازماني به طور فزاينده اي بهبود خواهد يافت. زيرا مديريت شايسته، محور اصلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت ها به شمار مي آيد. بنابراين انتخاب و انتصاب افراد در رده هاي مختلف سازماني بايد بر اساس معيارها و ملاک هايي باشد تا افراد شايسته جهت تصدي پست هاي سازماني انتخاب و به کار گمارده شوند. در پژوهش حاضر سعي بر اين شده تا ضمن روشن ساختن مفهوم شايستگي و فرآيند شايسته سالاري، با استفاده از روش تحليل محتوا به بررسي معيارهاي انتخاب و انتصاب مديران شايسته با عنايت به کلام گهربار مولاي متقيان در کتاب ارزشمند نهج البلاغه پرداخته شود که معيارهاي انتخاب و انتصاب مديران در اين پژوهش شامل معيارهاي ايدئولوژيکي، معيارهاي زمينه ساز و معيارهاي تخصصي بوده که ريشه در جهان بيني اسلامي دارند.