مقاله معيارها و آثار تعيين محل وقوع نقض حق دارندگان علايم تجاري در فضاي مجازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: معيارها و آثار تعيين محل وقوع نقض حق دارندگان علايم تجاري در فضاي مجازي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علامت تجاري
مقاله تجارت الکترونيک
مقاله نقض حق بر علامت تجاري
مقاله محل نقض
مقاله فضاي مجازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بکارگيري علامت تجاري در تجارت الکترونيک موجب بروز چالش ميان دو اصل “سرزميني بودن حق بر علامت تجاري” و “جهاني بودن اينترنت” شده است. هدف ما يافتن راهي است تا در اين چالش يکي از اين دو فداي ديگري نشود. مقابله با همه صور استعمال علامت تجاري به بهانه وجود يک حق معارض در کشوري خاص، موجب ترجيح اصل سرزميني بودن علامت، بر خصيصه جهاني بودن اينترنت مي شود. لذا منع استفاده از علامت، بايد محدود به محل خاص شود که علامت در آنجا برسميت شناخته شده است. تشخيص چنين محلي با توجه به لامکان بودن اينترنت کار دشواري است. از سوي ديگر، احکام صادره از دادگاه کشوري خاص که علامت را برسميت مي شناسد، نبايد موجب منع کلي استفاده از علامت بر روي اينترنت شود زيرا اين امر بمنزله نفي اصل سرزميني بودن اين حق است.