مقاله معياري براي دسته بندي، امتيازدهي و استخراج از يادداشت برداري يادگيرندگان به منظور توليد محتواي آموزشي در سيستم يادگيري الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: معياري براي دسته بندي، امتيازدهي و استخراج از يادداشت برداري يادگيرندگان به منظور توليد محتواي آموزشي در سيستم يادگيري الکترونيکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري الکترونيکي
مقاله يادگيري تطبيق پذير
مقاله يادداشت برداري
مقاله توليد محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاردان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوربهبهاني سيدفخرالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يادگيري الکترونيکي نقش مهمي را در آموزش ايفا مينمايد و بدون شک يکي از مهم ترين چالش هاي پيش رو در آموزش الکترونيکي، توليد محتواي آموزشي مناسب براي يادگيرندگان است. از طرفي يادداشت برداري روشي معمول براي ثبت ديدگاه ها و ايده ها در ارتباط با قسمت خاصي از يک موضوع آموزشي است که مي توان آنها را بين يادگيران به اشتراک گذاشت. اين يادداشت ها مي تواند به صورت پرسش، طرح ابهامات و يا خلاصه برداري و نتيجه گيري در يک موضوع آموزشي باشد. بنابراين، يکي از فناوري هاي قابل توجه در زمينة توليد محتواي آموزشي، استفاده از يادداشتهاي کاربران براي توليد و بهبود محتواي آموزشي است. از آن جا که مي توان يادداشتهاي يادگيرندگان را در ارتباط با يک موضوع خاص آموزشي به محتواي درس چسباند، استفاده از اين يادداشت هاي مي تواند مولف درس را در بهبود محتواي الکترونيکي دروس خود ياري کند. زيرا با توجه به هستي شناسي و مشخص بودن اين مطلب که هر يادداشت مربوط به چه مفهومي است مي توان محتوا ي آموزشي مورد نظر را در سلسله مراتب هستي شناسي بهبود بخشيد . در ضمن ميتوان قسمتي از محتواي مناسب آموزشي را از يادداشت هاي کاربران استخراج نمود و در اختيار ديگر يادگيرندگان قرار داد . مزيت اين راهکار استفاده از يادداشت هايي است که در مقايسه با بازخورد هاي  صريح يادگيران، کاملا آزادانه و به صورت ضمني انجام مي شود. چارچوب پيشنهاد شده در اين کار روشي را براي استفاده از يادداشت هاي کاربران در توليد و بهبود محتواي الکترونيکي در سيستم هاي يادگيري الکترونيکي ارایه مي کند. در اين مقاله جزیيات دسته بندي يادداشت ها و همچنين روش هاي امتيازدهي آنها تشريح خواهد شد. علاوه بر اين راهکارهاي پيشنهادي براي استخراج نتایج تحليل از يادداشت ها و تنظيم توصيه هاي لازم براي مولف درس مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در ادامه راهکاري براي ارزيابي چارچوب پيشنهادي ارایه خواهد شد.