سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید گرگین – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
کیوان ناوی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
امید هاشمی پور – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این مقاله مدارات معکوس کنند ه های سه مقداری بسیار سریع ارائه شده است. بطورکلی استفاده از منطق چند مقدار ی موجب کاهش خطوط ارتباط ی، افز ایش سرعت، کاهش مساحت تراشه و در نه ایت منجر به کاهش توان مصرفی می شود. طبیعت این مدارات انطباق زیادی با پیاده سازی در مد جریان دارد و استفاده از سه سطح جریان به دلیل پیاده سازی آسان تر و آزار دهند گی مسئله ن ویز در تعداد سطوح بالاتر بیشتر به چشم می خورد. مدارات ارائه شده به وسیلهHSPICE در تکنولوژی بیست و پنج صدم میکرو متر ش بیه سازی شده و نتایج شبیه سازی بهبود چشم گیری از نظر سرعت، توان مصر فی و تعداد تران زی ستور مصر فی در مقایسه با مدارات موجود نشان می دهد.