سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا دهقانی –

چکیده:

معیارهای متداول ارزشیابی وسطح بندی مراکز درمانی در حال حاضر منجر به محدوده امور رایج درمانی و گاهی بر مبنای استانداردهای تخصصی است، بروزمکرر حوادث غیر مترقبه و حوادث متعدد بحرانی، لشکر کشیها و تهدیدات خارجی همراه با احتمال استفاده از سلاح های غیر متعارف و وضعیت استراتژیک کشورمان و بیمارستان های دولتی و خصوصی احتیاج به برنامه ریزی مدون ارزیابی ارتقاء سطح آمادگی اورژانس و توان موجود در مواجهه با بحرانهای هسته ای ، بیولوژیکی ، شیمیایی و حوادق تروریستی وسیع ضروری غیر قابل انکار می باشد جهت تدوین راهکارهای مناسب و اجرای برنامه ایی متناسب باید اجزا مورد نیاز بخش اورژانس را شناخت و استانداردهای منتاسب را با حداکثر کاربرد و حداقل هزینه تدوین نمود.
تحقیقاتی که بر روی تجارب جهانی در مدیریت بحران انجام شده نشانگر آن است که در شرایط بروز یا احتمال بروز حوادث باید به:
– افزایش ظرفیت
– تجهیزات و تعدد EMS
– آموزشهای عمومی و اختصصای برای افراد جامعه و درمانگرها قبل از بروز بحران
– انجام مانورهای مقابلهدر دبیرستانها، مناطق پر جمعیت و درمانگران
– ارائه روش ارزیابی مناسب مراکز و اورژانسی
– تعیین و تجهیز سازمانهای خاص جهت مقابله
– تدوین برنامه ارتقاء سطح ظرفیت و آمادگی
– بکارگیری روش HEICS توسط مدیران و تدوین گرهای خدمات اورژانسی
– تشکیل کمیته های تخصصی و القاء وظایف به آنها
توجه نمودن و بر روی آن قبل از بروز بحران برنامه ریزی کرد.