سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرتا فرهودی – کارشناس علائم، مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

صنایع ریلی با توجه به افزایش تقاضای استفاده از حمل و نقل ریلی و لزوم افز ایش ظرفیت خطوط و حجم عملیات بهره برداری، ، تکنولوژی جدید در عرصة علوم الکترونیک و کامپیوتر را در بخش علائم به یاری طلبیده اند تا ضمن بهره مندی از مزایای ف نآوریهای نوین، بتوانند جوابگوی نیازهای جدید این صنعت باشند. همزمان با این تحول، یکی از مهمترین چال شهای جدید در عرصة استفاده از تجهیزات مدرن، میزان ایمنی این تجهیزات و قابلیت عملکرد آنها در وضعیت ایمن است .در این راستا شرکتهای معتبر سعی دارند تا در جهت رفع این دغدغه، تجهیزات خود را با استانداردهای تعریف شدة منطقه ای وبین المللی مطابقت دهند . اما آنچه که ب رای استفاده کنندگان این تجهیزات اهمیت دارد آگاهی و اطمینان از سطح ایمنی است که سازندگان این تجهیزات توانسته اند با رعایت این استانداردها به آن دسترسی پیدا کنند.در این مقاله سعی شده است تا ضمن آشنایی با برخی از مفاهیم جدید در بحث ایمنی، معیارهایی که امروزه برای ارزیابی سطوح ایمنی تعریف شده اند را معرفی کرده و نیاز راه آهن ایران در این راستا را مورد بررسی قرار دهیم