سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین بختیاری زاده – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

تاریخچه استفاده از بریکرهای ولتاژ متوسط گویای آن است که قبل از سال ۱۹۳۰ کلیدهای با حجم روغن زیاد "Bulk Oil" تنها انتخاب ممکن بوده اند و این در حالی است که بعد از سال ۱۹۲۰ متعاقب آتش سوزی های متعددی که در اثر این نوع کلیدها حادث گردیدند و عوارض جنبی آنها فکر استفاده از کلیدهای غیر روغنی و یا حداقل روغن کمتر بسیار بالا گرفت. از این رو در سالهای بعد از ۱۹۳۰ ابتدا کلیدهای نوع هوا اعم از هوا بافشار معمولی و یا هوای فشرده "Air break and air blas" به میزان کم و پس از چند سال کلیدهای با روغن کم "M.O.V" به میزان زیاد تولید و این نوع کلید تا این زمان نیز سهم قابل توجهی از بازار مصرف را در اختیار دارند. از نیمه اول دهه ۶۰ تولید کلیدهای خلاء و SF60شروع و در حال حاضر بر خلاف سنوات گذشته این دو نوع کلید باتفاق می روند تا جایگزین کلیه انواع دیگر گردند. با توجه به معایب و محاسن هر یک از انواع این کلیدها که تقریبا " سهم یکسانی از بازار مصرف را در اختیار دارند، انتخاب بین آنها قدری مشکل به نظر می رسد. در این نوشته سعی گردیده است تا با یک مقایسه اقتصادی و فنی بین این دو نوع کلید و بیان کاربردهای آنها معیارهایی جهت انتخاب در موارد مختلف ارائه شود.