سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیش نمازی –
جواهردشتی –
چهره عالم –
حسینیان –

چکیده:

هر یک ما شاید در بیش از بیست سال تجربه کاری بدفعات مورد سوال واقع شده ایم که در انتخاب پوشش های حفاظتی، چه فاکتورهای باید موردتوجه قرار بگیرند. ایاگرانی یا ارزانی دلیل بر خوبی یا بدی یک پوشش حفاظتی است؟ آیا ویسکوزیته کم و یا زیاد یک پوشش حفاظتی می تواند معیاری برای رد یا انتخاب آن پوشش باشد؟ ایا درصد جامد پوشش برای دوام عمر پوشش تعیین کننده است وسوالات مشابه دیگر. باید گفته شود که در انتخاب پوشش های حفاظتی بسیاری از سفارش دهندگان به تمامی جوانب فنی و خواص پوشش توجه نمی کنند، چون مساله حفاظت و پوشش دهی، معمولا به غلط در مراحل تکمیل پروژه های صنعتی، درست قبل از بهره برداری مورد توجه قرار می گیرد، یعنی دقیقا زمانیکه بودجه آن طرح یا تما م شده و یا رو به تمام است وضمنا عجله هم برای بهره برداری و افتتاح طرح بمناسبت های مختلف مد نظر می باشد، کیفیت کار فدار بی پولی و عجله در افتتاح طرح شده و مساله حفاظت هم مورد بی مهری قرار گرفته و در نهایت رنگ آمیزی درست و اصولی جای خود را به رنگ مالی و بزک کردن سازه می دهد و هنوز سال اول بهره برداری به پایان نرسیده عوارض خوردگی ظاهر میشد.
در این مقاله سعی شده است تا با بحث پیرامون معیارهای واقعی جهت انتخاب پوششهای حفاظتی، بتوانیم تا حدودی کلیدهای اصلی انتخاب پوششها را معرفی نماییم.