سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا درویش زاده ورچه ئی – دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر، قطب کنترل و پردازش هوشمند
فریبا بهرامی –

چکیده:

در این مقاله مکان هر قدم انسان در حین راه رفتن نرمال و در یک مسیر مستقیم با استفاده از یک مدل فازی پیش بینی میگردد. سه عامل ( اصلی که در تعیین محل هر قدم موثر هستند و در این مدل از آنها استفاده شده عبارتند از ۱) ناحیه قابل دسترسی در هر قدم جهت گام برداشتن، ۲ بهینه نمودن انرژی مکانیکی و متابولیکی مصرفی در هر قدم، و ۳) حفظ جهت حرکت. جهت بررسی عملکرد مدل اغتشاشی بصورت بروز یک محدودیت مکانی از قبل پیش بینی نشده به مدل اعمال گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی این اغتشاش و رفتار مدل با اطلاعات ثبت شده در مقالات قبلی مقایسه گردیده است . اصول کلی بکار رفته توسط مدل جهت بازگشت به مسیر اصلی پس از اعمال اغتشاش در تطابق کامل با اصول بکار رفته توسط انسان تحت چنین شرایطی میباشد