سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خان محمدی – دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهر
محمدصادق معرفت – استاد دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

با گسترش روش طراحی عملکردی طی سالیان اخیر، کمبودها و نقائص این روش بخصوص در مورد معیارهای عملکردی همچون جابه جایی نسبی طبقات، دوران پلاستیک در اعضا، و شاخص خسارت و نیز یافتن ارتباط بین خسارت وارد بر اجزا و مقادیر معیارهای فوق الذکر، از چالش های مهم بشمار می آید. دراین مطالعه، تلاش به عمل آمده است تا ارتباط مناسبی بین چرخش پلاستیک و شاخص خسارت ارائه گردد. برای این منظور شش نمونه تیر و هفت نمونه ستون از ساختمانهای سه تا پنج طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی انتخاب شده و در آزمایشگاه تحت آزمایش
بارگذاری رفت و برگشتی و یک طرفه واقع شده است. بر پایه نتایج آزمایشگاهی و با استفاده از تعاریف کیفی وکمی مراجع موجود، مقادیر کمی دوران پلاستیک مرتبط با شاخص تخریب در ترازهای مختلف عملکردی اعضاء تعریف گردیده است. با استفاده از نتایج مدلهای عددی کالیبره شده بر روی نتایج آزمایشگاهی اعضاء و مطالعات تحلیلی سازه ها، معیارهای طراحی از جمله دوران پلاستیک در سازه های قابی شکل تا ۵ طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آنالیزهای دینامیکی غیر خطی افزایش یابنده بر روی ساختمان مبناء نشان داد که توصیه های ارائه شده برای دورانپلاستیک در ۳۵۶FEMA- 1996 ATCدر تراز بهره برداری آنی مناسب بوده لیکن استفاده از این معیارها درترازهای ایمنی جانی و آستانه فروریزش تا ۲۵ درصد در جهت اطمینان می باشد.