سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نفیسه جعفرزاده – کارشناس ارشد محیط زیست- شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران- واحد HSE
نیما یزدان پناه – کارشناس مهندسی شیمی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده:

احداث پالایشگاههای جدید و توسعه واحدهای پالایشی موجود نیازمند به دخل وتصرف در محیط زیست می باشد.از جمله این موارد می توانبه استحصا ل زمین، ایجاد آلودگی هوا ،آب و خاک (در مراحل ساختمانی و بهره برداری)،مواد زاید جامد و ضایعات مختلف اشاره نمود.
مکان یابی این فعالیتها می بایست با توجه به موارد اثرگذار ذکر شده و موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست محیطی منطقه مورد نظر انجام شده و با روشهای ویژه کلیهاثرات بالقوه پروژه کاهش یافتهو کنترل گردند.در بسیاری از موارد الزامات قانونی و ضوابط و استانداردها در کنترل عناصر و پارامترهای زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم های منطقه ،تفاوت هایی را در شدت و نوع مطالعات مکان یابی احداث و توسعه تاسیسات پالایشگاهی ایجاد می کند که این امر سبب افزایش هزینه تمام شده احداث پالایشگاه و یا اجرای پروژه ها می شود.
در این مقاله موارد و معیارهای زیست محیطی مهم در مکان یابی و طراحی تاسیسات و مجتمع های پالایشگاهی و پایانه ها با رویکرد کوتاه مدت(مرحله ساخت) و بلند مدت ( بهره بردای) مورد بحث قرار گرفته است.