سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهناز جهانیار مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید با

چکیده:

در طبیعت خاکهایی یافت می شوند که تحت تنش یکسان، با افزایش درصد رطوبت میزان کاهش حجم بسیار زیادی از خود نشان می دهند، اینگونه خاکها که بیشتر درنواحی گرم و خشک افت میشوند به خاکهای رمبنده موسوم هستند. کشور ایران در زمره کشورهایی قرار گرفته که دارای خاکهای رمبنده می باشد و در صورت عدم شناسایی این نوع خاکها، اگر سازه ای روی آنها احداث شود، سازه احداث شده در صورت به اشباع در آمدن خاک. بنا به دلایل مختلف دچار مشکلاتو ضرر و زیان خواهد شد. بنابراین نیاز است در درجه اول رفتار و خصوصیات خاک های رمبنده مورد بررسی قرا رگیرد. مطالعات اولیه انجام شده بر روی خاک ساختگاه شهر کرمان ، حاکی از رمبنده بودن آن است و نظر به وضعیت ادامه روند صعودی سطح آب زیر زمینی در محدوده شهر کرمان، ایجاد آسیبهای جدی در تاسیسات شهری و سازه ها در اینده ای نه چندان دور پیش بینی می گردد. در این مقاله معیارهای موجود جهت ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاک معرفی شدهم و بر اساس آنها میزان رمبندگی خاک کرمان، به عنوان مطالعه موردی، ارزیابی می شود و در نهایت روشهایی برای مقابله با این پدیده ارائه می گردد.