سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسایی – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمد رضازاده میرصادقی – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تونل های تحت فشار کاربرد زیادی در نیروگاه های برق آبی دارند. بر اساس آمار، حدود ۶۰ درصد خرابی در تونل ها بخاطر نشت می باشد. در این تحقیق پدیده هیدروجکینگ و معیارهای مختلف طرا حی سازه ای تول های تحت فشار بدون پوشش، با پوشش بتن غیر مسلح، بتن مسلح ووشش های نفوذناپذیر در تونل سدها مورد بررسی قرار گرفته است. اثر تغییرات ضخامت بتن و آرایش آرماتورها، تغییراتمدول تغییر شکل سنگ و نفوذپذیری آن بر میززان نشت آب از تونل و عرض ترک ها و فشار لازم برای تشکیل اوین سری ترک ها توسط برنامه کامپیوتری تهیه شده (SHDT) در تونل سد سیلوه موردمطالعه قرار گرفته است. در بحرانی ترینحالت، میزان نشت از این تونل M3/S/M10 به توان ۸- ضربدر ۲۱۲ محاسبه شده است.