سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

فاطمه مهدی زاده ی سراج – استادیار دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
کریم مردمی – عضو هیئت علمی و دانشجوی دوره دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله بر آن است تا بر اهمیت تدوین معیارهای قضاوت پروژه های طراحی معماری دانشجویان تاکید ورزد و تحقیق انجام یافته در جهت نیل به آنها را توضیح دهد. لزوم تنظیم برنامه ها، راهکارها و سیاستهایی در جهت نیل به معیارهای محک زدن و ارزیابی پروژه های دانشجویی، هنگامی آشکار می گردد که در نظر باشد میزان توانایی های طراحی دانشجویان اندازه گیری شود یا در نحوه ی آموزش دروس معماری تجدید نظر گردد بدین ترتیب می توان زمینه را برای بهبود بخشیدن به برنامه های آموزشی و ایجاد تغییراتی در آن ( به منظور ارتقا توان طراحی دانشجویان به صورت هدفمند ) فراهم نمود. این تحقیق در ابتدا با هدف بازنمایی ذهن دانشجویان به تدوین شیوه ای برای به قضاوت گذاردن پروژه های دانشجویی برآمد. بدین منظور با شیوه ی بارش افکار، ابتدا موارد متعددی از ضوابط تعیین برتری طراحی ها ( از اساتید طراحی معماری دانشکده ی معماری دانشگاه علم و صنعت ) جمع آوری گشت و سپس با گروه بندی آنها، دوازده معیار حاصل شد که بالاترین رتبه ها متعلق به پنج ضابطه ی : ایده پردازی و خلاقیت، عملکرد و ارتباطات، همسازی محیطی و اقلیمی ، تعریف و تناسب و زیبایی فضا، و فرم و پلاستیک معماری بود؛ در مقابل معیار نگاه به تاریخ کمترین رتبه را به خود اختصاص داد.