سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عیسی بزرگزاده – مدیر امور مطالعات طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک، شرکت توسعه منابع آ
حمیدرضا عبدالهی معمارزاده – کارشناس مطالعات پایه طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک، شرکت توسعه منا
مجید طالبی – کارشناس عمران طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک، شرکت توسعه منابع آب و ن

چکیده:

نیروگاه های تلمبه – ذخیره ای از دهه ۳۰ میلادی مورد توجه قرار گرفته وهم اکنون نقش خود را در تولید انرژی الکتریسیته پیدا کرده است. در این مقاله پس از بیان تعریف و مزایای استفاده از این نیروگاه ها، وضعیت نیروگاه های تلمبه – ذخیره ای در دنیا تشریح می گردد. سپس ضم تشریخ انواع جانمایی نیروگاه های تلمبه – ذخیره ای، مباحث تحلیلی و آماری مهمترین نیروگاه های تلمبه – ذخیره ای و نیز نحوه گزینه یابی اولیه و دفتری این نوع از نیروگاه ها تبیین می گردد. همچنین نمودارهایی بمنظور برآورد تخمین اولیه مولفه های مهم و نیز ظرفیت نصب، ارائه شده و در بخش پایانی یک مدل هیدروانرژی برای شبیه سازی انرژی نیروگاه های تلمبه – ذخیره ای برای مراحل پیشرفته تر مطالعاتی آورده می شود.