سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا رستگار – کارشناس نت

چکیده:

معیار و روش ارزیابی نتایج آزمایشات همواره یکی از چالشهای اصلی در برنامه های تحلیل روغن بوده است . سازندگان تجهیزات، سازندگان روغن و آزمایشگاه های تحلیل روغن معیارها و روشهایی برای ازریابی وضعیت روغن ارایه می دهند . هر یک از این معیارها مبتنی بر دیدگاههایی است که آگاهی از آنها در زمان استفاده ضروری است . در این مقاله سعی شده است روشهای مختلف ارزیابی نتایج و محدودیتها و ویژگیهای آنها بیان و راهنمای ی هایی برای بهره گیری بهتر از این معیارها و ارزیابی دقیقتر نتایج ارایه شود. همچنین راهنمای یهایی برای تلفیق و تطبیق روشها برای دستیابی به نتایج بهتر نیز بیان شده است.