سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان لادن – شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران

چکیده:

ارزیابی در شرکت های توزیع نیروی برق می تواند به ابزاری کلیدی برای حصول اطمینان ازتحقق اهداف سازمانی تبدیل شود . مقایسه نتایج ارزیابی در دوره های متوالی، اثربخشی فعالیت های مختلف نظیر تغییر مدیریت و روش ها، سازماندهی مجدد، خرید و به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی جدید، آموزش پرسنل و سایر اقدامات دیگر را نشان می دهد و مهم تر از آن با تحلیل دقیق نتایج ارزیابی می توان به فرصت ها و نقاط قوت، تهدیدها و نقاط ضعف پی برد. در مسیر صعود هر سازمان به افق دیده شده در اهداف بلندمدت خود، ارزیابی های به موقع و مؤثر از وضع موجود، یکی از مهم ترین بازخورهای هدایت کننده مدیران خواهد بود . بنابراین ارزیابی را باید فرآیندی تجدید شونده و مستمر درنظر گرفت و در طراحی و تعریف شاخص های آن بسیار دقت نمود. شرکت های توزیع هر سال از سوی نهادهای مختلف نظیر توانیر، برق منطقه ای، مؤسسات صاد ر کننده انواع گواهینامه ها و یا واحدهای داخلی خود مورد ارزیابی واقع می گردند که هر کدام نقاط قوت و ضعف و کار ایی خاص خود را دارد . در این مقاله یک سیستم ارزیابی که در شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران طراحی و پیاده شده معرفی می گردد. این سیستم با درنظرگرفتن چند شاخص کلیدی بسیاری از فرآیندهای اصلی شرکت را ارزیابی میکند.