سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا عفت نژاد – دکترای تخصصی مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران
حشمت اله اکبری – فوق لیسانس مهندسی انرژی دفتر بهینه سازی مصرف انرژی ایران

چکیده:

فرآیند تولید کاغذ یکی از صنایع پرمصرف کشوراست و بهینه سازی مصرف انرژی در آن از اولویت خاصی برخوردار است . بنابراین بر اساس الزامات قانونی معیار مصرف انرژی در ایـن فرآیند تدوین شده است . در این مقاله پس از بررسی وضـعیت مصرف انرژی فرآیندهای م وجود تولید کاغذ در کشور ، معیـار مصرف انرژی ( حداکثر مقدار مصرف مجاز ) در تکنولوژیهـای مختلف تولید کاغذ موجود در کشور و معیار مصـرف انـرژی در فرآیندهای جدید الاحداث ارائه شده است .