سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور وفادوست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی
محمد رضایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

در پاره ای از موارد همچون کد کردن تصویر همراه با خطا یا انتقال آن از طریق کانال کیفیت آن کاهش می یابد ارزیابی میزان این کاهش به دو شکل مقایسه مستقیم توسط انسان و به طریق محاسباتی قابل انجام است به دلیل مشکلات و محدودیت هایی که روش ارزیابی کیفی توسط انسان دارد به ارزیابی های کمی نیاز داریم بهترین روش های کمی ارزیابی تصویر آنهایی هستند که مبتنی بر نحوه عملکرد سیستم بینایی انسان که خود دارای پیچیدگی بسیارزیادی است این ارزیابی را انجام دهند دراین مقاله یک معیار ارزیابی کمی جدید با استفاده از شبکه عصبی جلوسو ارائه شده که در آنچندین پارامتر از تصویر به عنوان ورودی شبکه داده می شود و عددی را که نتیجه مقایسه یک تصویر اعوجاج یافته با تصویر اصلی است درخروجی داریم