سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزین یغمایی – دانشگاه سمنان – دانشکده مهندسی

چکیده:

تشخیص کیفیت در تصاویر و تعیین میزان افت کیفیت تصاویر یکی از نکات کلیدی در ارزیابی بسیاری از روشهای مطرح درپردازش تصویر نظیر فشرده سازی،حذف نویز، نهان نگاری و … است. روشهای قدیمی در این مقوله نظیر میانگین مربعات خطا (MSE) و یا PSNR 2 چندان به ساختار اشیاء درتصویر و نقش موقعیت پیکسل در تصویر و تاثیرات مختلف مقادیر پیکسلها با توجه به موقعیت آنها بر روی چشم انسان توجهی ندارند . ما در این مقاله روشی را پیشنهاد کرده ایم که بر اساس تابع روئیت نویز ۳(NVF) و تفکیک تصویر بهتعدادی بلوک و در نظر گرفتن مشابهت ساختاری بین بلوکها میتواند معیار جدیدی از افت کیفیت را نشان دهد . نتایج عملی بهبود قابل توجه این روش را بر روش قدیمی میانگین مربعات خطا نشان میدهد