سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش رویت هلال و تقویم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی رضا حکیمی – گروه مهندسی هسته ای ( پرتو پزشکی ) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسل
سعید ستایشی – گروه مهندسی کامپیوتر ( هوش مصنوعی و رباتیک ) دانشکده مهندسی هسته ای و فی

چکیده:

رویت پذیری هلال ماه یکی از دغدغه های کشورهایی می باشد که به نوعی از تقویم هجری قمری استفاده میکنند . از این رو تعدادی از علمای علم نجوم معیار هایی ( روش هایی عددی ) جهت پیش بینی رویت پذیری هلال ماه ارائه دادند . نگارنده نیز با مطالعات فراوان در مورد نتایج ارصاد معتبر نجومی در ایران و جهان ، ضمن داده کاوی برای اولین بار روش ( معیار ) هوشمندی جهت پیش بینی رویت پذیری هلال ماه ارائه داده است . ابتدا ۸۳۰ گزارش معتبر ( داده های واقعی ) از ارصاد منجمین این حوزه گردآوریپارامتر مهم در گزارشات ، پایگاه داده ایجاد شد . با استفاده از این پایگاه داده و ۶ شد و با گزینش ANFIS Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System پیش بینی رویت پذیری هلال های ماه با ابزار اپتیکی و چشم غیر مسلح در ۴ منطقه اصلی ، ۳ منطقه بحرانی و یک منطقه بحرانی ویژه مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل تست شد . در این مقاله برای اولین بار اهمیت متغیرهای مورد استفاده در این حوزه ، به تنهایی یا در کنار سایر متغیرها مورد مطالعه علمی قرار گرفته است . از قابلیت های معیار فوق انعطاف پذیری زیاد جهت استفاده از بهترین ست های ۲-۶ تایی متغیر ها برای سهولت کاربران می باشد . در ضمن این معیار آغاز فصل هوشمندی در حوزه پیشبینی رویت پذیری هلال ماه به حساب می آید و قادر است با دقتی بیش از ۹۹,۹۹۸ درصد مناطق مذکور را پیش بینی نماید .