سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه زیبا – کارشناس دفتر بررسیهای اقتصادی وزارت نیرو فوق لیسانس اقتصاد

چکیده:

مطالعات فراوان انجم شده نشان دهنده کارایی و بهره پایین (به لحاظ پایین بودن انگیزه ها) در بخشهایی است که با ویژگی انحصار طبیعی پیوند خورده اند و توسط دولت اداره میشوند (همچون شرکتهای توزیع برق). نظارت صحیح به همراه هدایت صنعت به سمت ایجاد رقابت (البته در بخشهای که قابلیتوجود دارد) می تواند موجبات افزایش کارایی و ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها را فراهم نماید. لذا در این مقاله بحث کارایی و بهره وری بخش توزیع صنعت برق با استفاده از مدل تحلیلی پوشش داده ها (DEA) مورد بررسی قرار گرفته است و به تحلیل نتایج آن پرداخته شده است.