سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر بهشتی – دانشجوی دکتری دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد عطایی آشتیانی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی آستانه حرکت برای رسوبات بستر در جریانهای رودخانه ای می باشد . بدین منظور دو مسأله مهم در هیدرولیک رسوب مورد مطالعه قرار گرفته است . ابتدا با استفاده از داده های آزمایشگاهی موجود در مطالعات قبلی، عملکرد روشهای مختلف برای پیش بینی شروع حرکت ذرات در بستر های هموار ارزیابی شده است . همچنین تأثیر پارامتر نسبت سرعت بحرانی متوسط پیش بینی شده به سرعت متوسط جریان در تخمین عمق آبشستگی برای پایه های پل مستقر در رودخانه مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس روشهای مناسب برای پیش بینی شرایط بحرانی برای رسوب ارائه گردیده است .