مقاله مغزه هاي يخي رمزگشاي رازهاي اقليم گذشته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۴- بهار و تابستان ۱۳۸۵ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۶۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مغزه هاي يخي رمزگشاي رازهاي اقليم گذشته
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم زمين
مقاله اقليم
مقاله مغزه يخي
مقاله اقليم گذشته
مقاله تغيير اقليم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جوي زاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درك سيستم زمين و بويژه اقليم آن، يكي از دغدغه ها و چالش هاي فكري عمده در مقابل دانشمندان است. فرايندهاي تاثير اقليم، مكانيزم هاي عمل كننده و واكنش هاي آنها، به نسبت اهميت آنها پيچيده بوده و كمتر درك مي شوند. از آنجايي كه گزارشات ناشي از فرايندهاي اقليمي در سال هاي اخير تاريخ زمين، صرفا متاثر از دخالت ها و فعاليت هاي انساني در طبيعت بوده است، گزارش هاي مربوط به اقليم در گذشته براي پيشرفت درك علمي سيستم هاي اقليمي محلي، منطقه اي و جهاني حايز اهميت فراواني مي باشد. در اين زمينه، مغزه هاي يخي بيشترين توان تجزيه و تحليل و بررسي جو گذشته را فراهم مي كند که در اين مقاله به تجزيه و تحليل آن به عنوان راهنمايي جهت نتيجه گيري از اقليم در گذشته پرداخته شده است.