مقاله مغناطش و چگالي جريان بحراني ابررساناي Ndo0.82F0.18FeAs که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: مغناطش و چگالي جريان بحراني ابررساناي Ndo0.82F0.18FeAs
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابررساناي Ndo0.82F0.18FeAs
مقاله چگالي جريان بحراني
مقاله پارامغناطيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني شعبان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ونگ شاولين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مغناطش و چگالي جريان بحراني ابررساناي جديدا کشف شده Ndo0.82F0.18FeAs با دماي بحراني ابررسانايي ۵۱٫۵K به صورت تابعي از ميدان مغناطيسي و دما مطالعه شده است. نتايج به دست آمده نشان داد که اين ترکيب در ميدان هاي مغناطيسي بسيار پايين و دماهاي کمتر از دماي بحراني داراي رفتار ابررسانايي استاندارد با خاصيت ديامغناطيس کامل است. اما با افزايش ميدان مغناطيسي در ميدان هاي بزرگتر از ۵۰kOe مشاهده مي شود که اين ترکيب داراي يک رفتار پارامغناطيسي قوي است. اين رفتار به وضوح در منحني تغييرات مغناطش بر حسب ميدان مغناطيسي قابل مشاهده است.