مقاله مفاهيم سکونت در آيات و روايات اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۵۰ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مفاهيم سکونت در آيات و روايات اسلامي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن
مقاله متون اسلامي
مقاله هويت ديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثيق بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پشوتني زاده آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم مسکن از ديدگاه اسلام موضوعي است که در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي گيرد. اهميت اين موضوع در شناخت تفاوت هاي ميان معماري اسلامي و معماري مسلمين (بناهاي ساخته شده توسط مسلمانان) موثر است. لذا نگارندگان با استفاده از منابع ديني چون آيات و روايات تلاش نموده اند تا به جهت گيري هاي ديني در زمينه مفهوم مسکن اين مطلب دست يابند. نوشتار حاضر بر اساس روش تحليلي-توصيفي تنظيم گرديده است.
نگارندگان بر اساس اين نوشتار بر اين عقيده اند که متون اسلامي درباره معماري، ضوابط و شاخصه هايي را مطرح مي کند که مسکن را در حوزه هاي تک بنا تا مجموعه شهري پوشش مي دهد و نقش مسکن و انسان را در توده هاي انساني و مجموعه هاي ساختماني تشريح مي نمايد. اعتدال، روح مندي و نظم ساختاري است که داوري در عوالم معرفتي سکونت را موجب مي گردد.