سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود شیخ عطار – کارشناس تحقیق و توسعه شرکت گلسار فارس
حمیدرضا نعمتی – مدیر تحقیق و توسعه شرکت گلسار فارس

چکیده:

جهانی سازی تحقیق و توسعه پدیده ای تازه نمی باشد. از اوائل دهه ۱۹۶۰ شرکتها و کارخانجات فعالیتهای بسیاری در رابطه با تحقیق و توسعه در خارج از کشورهای خود به دلایل مختلف انجام داده اند. اما میزان، ماهیت و هدف تحقیق و توسعه خارجی که در گذشته انجام گردیده محدود بوده است. اینگونه فعالیتهای تحقیق و توسعه، اغلب عهده دار تسهیل در انتقال تکنولوژی از طریق تطابق تکنولوژی شرکتهای مادر با شرایط عملیاتی داخلی یا به دست آوردن سهم بیشتری از بازار داخلی می باشد که از طریق محصولات در حال توسعه ای که اولویتهای مشتریان داخلی را بهتر تامین می کند، به دست می آید.
در دهه ۱۹۹۰، جهانی سازی شرکتهای تحقیق و توسعه به علت تغییرات مشخصات و مفاهیم پتانسیلی آن نظر اقتصاد دانها و سیاستمداران را به خود جلب کرده است. هدف از کار در بخشهای مختلف واحدهای تحقیق و توسعه خارجی شرکتهای فراملیتی ملیتی، تنها بر پایه سازگاری وظایفی جهت توسعه محصول جدید برای بازار جهانییا حتی عملکرد تحقیقات پایه ای برای توسعه تکنولوژی عام است، استوار می باشد.
هدف اصلی این مقاله شناخت نیروهای محرکه ایست که در ورای تحقیق و توسعه مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه می باشد که شناخت آنها به وسیله شرکتهای فراملیتی ملیتی و مفاهیم آن برای توسعه کشورهای میزبانمخصوصاً برای ساخت کامل ظرفیت نوآوری می باشد.