سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید یاسر نبوی – کارشناس ارشد هوافضا ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا (نویسنده مخا

چکیده:

افزایش پیچیدگی سیستمها به همراه الزامات هزینه و زمان، فرایندهای طراحی را دستخوش چالشهای فراوانی نموده است. این چالشها سبب شده است که گرایش از طراحی های تک محوره به سوی طراحی های چند محوره سوق پیدا کند. پیچیدگی فرایندهای طراحی و همچنین افزایش امکان خطا در طراحی های چند محوره خود الزام توسعه روشهای با ایمنی بالاتر در انجام طراحی را نسبت به روش های متداول مبتنی بر توانایی های نیروی انسانی موجب گردید. به طور حتم استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری جهت انجام این کار یکی از گزینه های مهم می باشد. از سوی دیگر توسعه روشهای برنامه نویسی از قبیل برنامه نویسی شی گرا بستر مناسبی را جهت توسعه و پیاده سازی نرم افزارهای طراحی که قابلیت طراحی، تحلیل و بهینه سازی چند محوره را داشته باشد، ایجاد نموده است. در این تحقیق با ارزیابی مشخصه های اصلی این گونه از نرم افزارها، نرم افزاری که با این مشخصه ها توسعه داده شده ارائه گردیده و توانایی آن جهت انجام طراحی مورد ارزیابی قرار می گیرد.