سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود زنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بررسی سوانح، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران

چکیده:

در این مقاله حالت های طبیعی سوانح و علل آن شامل انسان، ماشین و محیط و تاثیرات هر یک بر دیگری بررسی شده است. عوامل انسانی که شامل کارایی انسان، فیزیولوژی، و روانشناسی، درک احتمال خطر و پذیرفتن ریسک و نیز قضاوت و تصمیم گیری ، دانش و مهارت، روابط انسانی، مکالمه، مسئولیت و پاسخگو بودن، اعمال کردن ، فشار همکاران ، غرور و خودخواهی می باشد و همچنین نقش مدیریت و مسئولیت ایمنی و پیشگیری از سانحه مورد بررسی قرار گرفته است.